Svetový deň Zeme 2024: Dátum, význam a prečo je témou tohto roka planéta verzus plasty.

Deň Zeme sa každoročne oslavuje 22. apríla. Slúži ako pripomienka dôležitosti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Oslavujeme Deň Zeme, aby sme zvýšili povedomie o kritických environmentálnych výzvach, ktorým naša planéta čelí, a zmobilizovali úsilie na ich riešenie. Stretnutím na Deň Zeme opätovne potvrdzujeme náš záväzok chrániť životné prostredie, podporovať udržateľnosť a zabezpečiť zdravšiu a odolnejšiu budúcnosť pre celý život na Zemi. Je to deň na zamyslenie sa nad naším individuálnym a kolektívnym vplyvom na planétu a na zmysluplné kroky na ochranu jej vzácnych zdrojov. (Viac na economictimes.com)