Úloha uhlíkových kreditov pri rozširovaní inovatívnych technológií čistej energie

Ako by vysokokvalitné uhlíkové kredity mohli urýchliť prijatie vodíka s nízkymi emisiami, udržateľných leteckých palív a priameho zachytávania vzduchu. Dosiahnutie čistej nuly si vyžaduje rýchly vývoj technológií, ako je vodík s nízkymi emisiami, udržateľné letecké palivá (SAF) a priame zachytávanie a ukladanie vzduchu (DACS). Správa IEA a GenZero skúma, ako môžu uhlíkové kredity stimulovať ich zavádzanie.

Je potrebné masívne navýšenie: výroba vodíka s nízkymi emisiami musí vyskočiť z takmer nuly dnes na 70 miliónov ton do roku 2030; Podiel SAF na konečnej spotrebe energie v letectve sa musí zvýšiť z takmer nuly v súčasnosti na približne 11 % do roku 2030; a ročné odstraňovanie CO 2 prostredníctvom DACS musí v roku 2030 dosiahnuť takmer 70 Mt CO 2 z takmer nuly v súčasnosti. (Viac na Iea.org)