Medzinárodný register uhlíka (ICR)

Medzinárodný register uhlíka (ICR) poskytuje program GHG a elektronickú registráciu pre klimatické projekty a vydávanie ICR uhlíkových kreditov (ICC) pre klimatické projekty, ktoré sú v súlade s požiadavkami ICR a ISO 14064-2. Týmto spôsobom ICC predstavujú uhlíkové kredity s vysokou integritou z projektov na celom svete, pretože vychádzajú z medzinárodne uznávaných noriem a spoločne dohodnutých na uhlíkových princípoch.

V Medzinárodnom registri uhlíka sme hrdí na náš záväzok ku kvalite a transparentnosti. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme zabezpečili, že každý projekt, ktorý zaregistrujeme, bude spĺňať najvyššie štandardy environmentálnej integrity. Veríme, že tak môžeme vybudovať dôveru a dôveru v dobrovoľný trh s uhlíkom a pomôcť pri prechode k udržateľnejšej budúcnosti.

Medzinárodný register uhlíka, založený v roku 2020 a so sídlom na Islande, je globálna organizácia, ktorá sa venuje riešeniu výziev súvisiacich so zmenou klímy. Náš tím odborníkov je nadšený vytváraním skutočného, ​​merateľného vplyvu a pomáha našim klientom dosahovať ich ciele v oblasti udržateľnosti.

ICR prevádzkuje systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015. (Viac na carbonregistry.com)