Predkladanie návrhov na dekarbonizáciu priemyslu pre subjekty zapojené do schémy ETS

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci pripravovanej výzvy č.2 na dekarbonizáciu  priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyzýva priemyselné subjekty zapojené do schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, aby predkladali návrhy projektov na dekarbonizáciu svojich prevádzok na e-mailovú adresu dekarbonizacia@enviro.gov.sk.