Rastúci význam hodnotenia ESG a zverejňovania informácií o klíme

Globálne prostredie pre zverejňovanie informácií o klíme a vykazovanie v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) sa rýchlo mení z prevažne dobrovoľného na model povinného podávania správ. Globálne prostredie pre zverejňovanie informácií o klíme a vykazovanie v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) sa rýchlo mení z prevažne dobrovoľného na model povinného podávania správ. Základom každého spoľahlivého hodnotenia rizika ESG je transparentné zverejnenie ESG. Okrem širšieho vykazovania ESG sú pre podniky a finančné inštitúcie čoraz dôležitejšie zverejňovanie špecifických vplyvov na klímu z dôvodu rastúceho uznávania rizík a príležitostí súvisiacich s klímou a ich neúmerného vplyvu na podnikové financie. (Ramnath Iyer, viac na deccanherald.com)