Aktualizácia riadenia ESG

Rada schvaľuje upravenú verziu návrhu CSDDD Európska rada (EK) 15. marca schválila  upravenú verziu  navrhovanej smernice o povinnej starostlivosti o udržateľnosť podnikov (CSDDD). Hlavné prvky konečného kompromisného textu sú vysvetlené v našej najnovšej  aktualizácii CSDDD . Súčasné znenie CDDDD sa už odvoláva na aplikáciu Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti, ktoré zdôrazňujú špecifiká finančných služieb a od finančných inštitúcií očakávajú hodnotenie nepriaznivých dopadov a využitie ich vplyvu na spoločnosti. Koniec európskeho postupu pre CSDDD je už v nedohľadne. Ak Európsky parlament (EP) 24. apríla návrh prijme podľa plánu, smernica bude zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Po hlasovaní majú členské štáty dva roky na to, aby smernicu transponovali do vnútroštátneho práva, aby CSDDD nadobudol účinnosť do roku 2026. (NautaDutilh, viac na lexology.com)