Prečo investovať do ESG?

Kritériá ESG predstavujú hodnotiacu paradigmu vo finančnom sektore , ktorá presahuje čisto ekonomické aspekty a zahŕňa hodnotenie stupňa dodržiavania špecifických noriem udržateľnosti. Tieto kritériá sa neobmedzujú len na environmentálny rozmer, ale rozširujú sa aj na sociálny kontext, pričom osobitnú pozornosť venujú vplyvu na ľudí vo vnútri aj mimo organizácie, ako aj na riadenie, t. j. na štruktúru riadenia a organizácie.

V dôsledku toho hovoríme o investíciách do emitujúcich subjektov, cenných papierov alebo fondov, ktoré spĺňajú  štandardy hodnotené prostredníctvom ratingu ESG , čo svedčí o ich záväzku v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a oblasti riadenia. (Chiara Compagnucci, viac na businessonline.it)