Globálny trh s uhlíkovými úvermi dosiahne do roku 2050 hodnotu 84,4 miliardy

Boj proti klimatickým zmenám naďalej naberá na sile, od 1. apríla 2023 celosvetovo funguje 73 mechanizmov stanovovania cien uhlíka. Tieto systémy spoločne pokrývajú významných 23,04 % globálnych emisií skleníkových plynov. Vážená priemerná cena za kompenzáciu metrickej tony oxidu uhličitého sa pohybuje medzi 4 až 5 dolármi, čo je číslo, ktoré kolíše s dynamikou trhu. EU ETS sa však môže pochváliť najstrmšou cenou uhlíka v roku 2023, ktorá dosahuje pôsobivých 5,6 USD za metrickú tonu. (AstuteAnalytica India Pvt. Ltd., viac na finance.yahoo.com)