Greenwashingu vo finančnom sektore

Nariadenia implementované na tento účel – od nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o trvalo udržateľnom financovaní (SFDR) z roku 2021, ktoré upravuje zverejňovanie informácií prostredníctvom článkov 6, 8 a 9 finančných produktov, až po pripravované pravidlo proti zeleniu (FCA) úradu UK Financial Conduct Authority a požiadavky na zverejňovanie informácií a označovanie o udržateľnosti Režim — prichádza so zodpovednosťou manažérov fondov.

Nižšie sa ponoríme do predpisov a spôsobov, ako sa správcovia fondov môžu orientovať v zložitom, multijurisdikčnom regulačnom rámci, ktorý formuje investovanie ESG v Európe. (Oliver Rochman, Carl A. Valenstein, Chris Warren-Smith, viac na lexology.com)