Tieto krajiny sú lídrom v oblasti zmeny klímy, 2024. Slovensko na 36 mieste

Keď sa svet približuje ku klimatickej hranici 1,5 stupňa Celzia, niekoľko krajín vedie v prevencii klimatickej katastrofy. Climate Change Performance Index 2024 je každoročné globálne hodnotenie úsilia o ochranu klímy. Hodnotí pokrok a politiky 63 krajín v štyroch kategóriách, konkrétne emisie skleníkových plynov, obnoviteľná energia, využívanie energie a klimatická politika. Každá krajina je hodnotená na 100-bodovej škále, pričom emisie majú najvyššiu váhu 40 % a ostatné 20 %. Žiadna krajina však nedokázala dosiahnuť dobré celkové hodnotenie vo všetkých kategóriách, ako uvádza správa. Okrem toho žiadna krajina nezastáva prvé dve pozície v kategórii obnoviteľnej energie. Tu sú najlepšie krajiny v indexe výkonnosti v oblasti klimatických zmien za rok 2024. (Christina Millerová, viac na ceoworld.biz)