Čo je El Niño a La Niña?

Pri El Niñu dochádza vo všeobecne chladnejšej východnej časti Tichého oceánu pozdĺž rovníka k nárastu teploty povrchu mora oproti dlhodobému priemeru až o viac ako 3 °C. To tu spôsobuje nadnormálne zrážky, ktoré zasahujú aj na západné pobrežie Južnej Ameriky, kde vyvolávajú často katastrofálne záplavy. Naopak v Austrálii, západnom Tichomorí aj Indii často nastáva sucho. Pokles tlaku vzduchu vo východnom Tichomorí spôsobuje zoslabenie pasátov, takže slabnú povrchové oceánske prúdy aj presuny vody bohatej na živiny z hlbín smerom k hladine (takzvaný upwelling) pri západnom pobreží Južnej Ameriky. To tu vedie k hynutiu rýb.

La Niña sa naopak prejavuje teplejšou vodou mora pozdĺž rovníka oproti normálu až o viac ako 3 °C. Spôsobuje zosilnenie zrážok v západnom Tichomorí, a naopak sucho v jeho centrálnej časti. Nárast tlaku vzduchu vo východnom Tichomorí spôsobuje zosilnenie pasátov, takže zosilňujú povrchové oceánske prúdy aj upwelling hlbinnej vody pri západnom pobreží Južnej Ameriky. Označenie La Niña (dievčatko) vzniklo ako protiklad k pomenovaniu skôr poznanej, opačnej fázy El Niño (chlapček, jezuliatko). (CO2AI)