Posilnenie postavenia spotrebiteľov v súvislosti so smernicou o ekologickom prechode (ECGTD)

ECGTD je legislatíva, ktorá platí v EÚ. Týka sa udržateľnost a obsahuje nové opatrenia, ktoré majú spotrebiteľom v EÚ poskytnúť informácie a ochranu, ktorú potrebujú na to, aby sa rozhodovali o udržateľnejších nákupoch.  ECGTD tvorí súčasť Európskej zelenej dohody a Akčného plánu obehového hospodárstva.

ECGTD mení a dopĺňa tieto právne predpisy EÚ:  Smernicu o právach spotrebiteľov  (CRD) a  Smernicu o nekalých obchodných praktikách  (UCPD).

ECGTD nadobudla platnosť 26. marca 2024. Členské štáty však majú 24 mesiacov na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva a 30 mesiacov na jej presadzovanie. To znamená, že podniky budú musieť začať dodržiavať smernicu od septembra 2026. ( Peter Snaith, Sarah Daun, Viktória Fergusonová, viac na lexology.com)