„2030 bude rokom bez návratu“

Do roku 2030 sa musíme rozhodnúť, akým smerom sa uberať budúcnosť našej planéty. Po tomto dátume už nebude cesty späť. Profesor mal jasno . Riccardo Valentini , nositeľ Nobelovej ceny za mier za výskum klimatických zmien, vystúpil na konferencii na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme na tému:  „Stredomorské prepojenia: Kultúra a šport za mier “, v kontexte Dňa športu za rozvoj a Mier, ktorý každoročne stanovuje Organizácia Spojených národov 6. apríla. (Francesco Vitale, viac na interris.it)