Porovnanie záverečných pravidiel SEC o zverejňovaní informácií týkajúcich sa klímy so štandardom ISSB, požiadavkami EÚ CSRD/ESRS

Porovnanie záverečných pravidiel SEC o zverejňovaní informácií súvisiacich s klímou so štandardom ISSB, požiadavkami EÚ CSRD/ESRS, a zverejnenia „balíka zodpovednosti za klímu“ v Kalifornii Dňa 6. marca 2024 Komisia pre cenné papiere a burzu (ďalej len „SEC“) dokončila svoje dlho očakávané pravidlá zverejňovania informácií v súvislosti s klimatickými zmenami (ďalej len „Záverečné pravidlá“), ktoré stanovujú, aké informácie týkajúce sa klímy kótované spoločnosti v USA (vrátane zahraničných súkromných emitenti („FPI“) budú povinní zverejniť vo svojich hláseniach SEC. Pozrite si naše predchádzajúce publikácie, ktoré pojednávajú o Konečných pravidlách tu a tu. Európa tiež prijala pravidlá zverejňovania týkajúce sa klímy. Pozrite si naše predchádzajúce publikácie o Corporate Sustainability Reporting Directive („CSRD“) a European Sustainability Reporting Standards („ESRS“) (Viac na lexology.com)