Imunitný systém ovplyvnený zmenou klímy

Klimatické zmeny poškodzujú imunitný systém: podľa medzinárodnej štúdie so švajčiarskou účasťou globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia a pokles biodiverzity zvyšujú zdravotné problémy, ako je astma, alergie a rakovina.

„Zmena klímy predstavuje existenčnú hrozbu pre zdravie ľudí, zvierat a celého ekosystému,“ píšu vedci, ktorí sa podieľali na štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Science. Bazén spája vedcov z približne tridsiatich ústavov v rôznych krajinách vrátane Výskumného ústavu alergií a astmy v Davose a Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti alergií tiež v Davose. (Viac na laregione.ch)