Zdaňovanie znečisťovateľov je kľúčom ku klimatickej spravodlivosti

Na mobilizáciu verejných financií na zmiernenie  zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene sú potrebné odvážne nové politiky a existuje silný dôvod na progresívne zdanenie činností náročných na uhlík a extrémne bohatstvo. Takéto dane by generovali príjmy, formovali stimuly a podporovali by princíp „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“.

PARÍŽ – Po rokoch vyhýbania sa akejkoľvek výslovnej zmienke o primárnej príčine zmeny klímy, vyjednávači na Konferencii OSN o zmene klímy (COP28) v Dubaji minulý rok konečne dosiahli dohodu vyzývajúcu na „prechod od fosílnych palív“. Stále však vyvstáva ďalšia nepríjemná otázka: Ako bude tento prechod financovaný? Ako nedávno poznamenal Simon Stiell, šéf OSN pre klímu , „je priam očividné, že financie sú rozhodujúcim faktorom vo svetovom boji proti klíme“. (LAURENCE TUBIANA, viac na project-syndicate.org)