Európske voľby 2024: boj proti klimatickým zmenám je ústredný

Blížia sa európske voľby a jednou zo základných  tém v centre diskusie je boj proti klimatickým zmenám . Postoj k novým udržateľným politikám nevyhnutne ovplyvní hlasovanie v júni. Európski voliči si uvedomujú dôležitosť klimatickej núdze a európskych opatrení prijatých v posledných rokoch na podporu životného prostredia. Mnohí ich však nepovažujú za dostatočné na zvládnutie neustále narastajúcej núdze. Podľa nedávneho prieskumu Euronews-Ipsos si menej ako tretina voličov v eurovoľbách myslí, že Európa má pozitívny vplyv na životné prostredie .

Európske inštitúcie si v posledných rokoch dali za cieľ do roku 2030 znížiť emisie o 55 % a do roku 2050 ich úplne odstrániť. (Bianca Terzoniová, viac na lasvolta.it)