CSDDD: rozsah zmenšený a smeruje k cieľovej čiare

CSDDD smeruje do cieľa po dlhom období rokovaní, ktoré prebehli v rámci európskeho legislatívneho procesu. Hlavné prvky konečného kompromisného textu sú predmetom tejto aktualizácie. Aj keď bude chvíľu trvať, kým sa CSDDD v spoločnostiach skutočne uplatní, stále ide o zmenu, ktorá vyžaduje, aby sa spoločnosti začali pripravovať v dostatočnom predstihu, aby boli schopné včas splniť svoje záväzky.

Dňa 15. marca Európska rada po turbulentnom postupe v Bruseli prijala smernicu o povinnej starostlivosti o podnikovej udržateľnosti (CSDDD). Za návrh hlasovali 19. marca aj členovia Výboru pre právne záležitosti Európskeho parlamentu (JURI). To znamená, že návrh CSDDD teraz čaká, čo je, dúfajme, posledná prekážka ako ďalšia, a ak všetko pôjde do finále, hlasovanie je naplánované na 24. apríla 2024. V dôsledku silného zatlačenia, najmä pokiaľ ide o rozsah a načasovanie, konečný text smernice bola oslabená, aby sa vyhovelo námietkam. (Suzanne Kröner – Rosmalen, Gaike Dalenoord, viac na lexology.com)