„Klimatické zmeny by mali byť povinným školským predmetom“

Pod nadpisom „mladí ľudia“ sa v správe uvádza, že ide o jednomyseľné odporúčanie. „V rámci učebných osnov musí byť zmena klímy ako povinný predmet od základnej školy až po strednú školu a deti by sa mali zapojiť do jej rozvoja,“ uvádza sa v nej.

„Aby boli všetky deti informované, mali možnosť zaujať a porozprávať sa, ovplyvňovať svojich rodičov a pomáhať pri zmene v rámci domova a na miestnej úrovni.

„Pretože je to v súčasnosti len voliteľné – zabezpečilo by to, že všetci žiaci získajú základné vedomosti o zmene klímy, výrobe energie, globálnych problémoch a ekologických pracovných príležitostiach.“ (Kathleen Nutt, viac na heraldscotland.com)