Záväzky veľkých firiem v oblasti klímy sú „kriticky nedostatočné“

Neziskové výskumné skupiny NewClimate Institute a Carbon Market Watch sa zaoberali klimatickými záväzkami 51 nadnárodných firiem a zistili, že mnohé značky nadhodnocujú svoje nároky na udržateľnosť. Rozlíšenie skutočného zníženia emisií skleníkových plynov ohrievajúcich planétu od „nepodloženého greenwashingu“ bolo veľkou výzvou, najmä pre spotrebiteľov, uviedli.

Celkovo vzaté, značky skúmané v tejto správe – väčšinou domáce mená vrátane H&M Group, Nestle a Toyota – predstavovali v roku 2022 16 percent celosvetových emisií.

Ich úsilie však bolo „kriticky nedostatočné“ na obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia – bezpečnejší limit stanovený parížskou dohodou o klíme z roku 2015. (Od Lindy GIVETASH, phys.org)