Počasie: klimatické zmeny sú príliš extrémne?

Fenomén zmien počasia predstavuje jeden z najnaliehavejších a najkomplexnejších problémov našej doby. Antropické aktivity, ako je spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a intenzívne poľnohospodárstvo, výrazne zmenili rovnováhu poveternostného systému Zeme a vyvolali bezprecedentné globálne otepľovanie a zvýšenie emisií skleníkových plynov. (ROBERTA GIORDANA, viac na tempoitalia.it)