Svetový deň zdravia, klimatická kríza číslo jedna

Klimatická kríza predstavuje vážny alarm pre ľudské zdravie a pre celý ekosystém. Podľa The Lancet, autoritatívneho vedeckého časopisu v oblasti medicíny, klimatické zmeny predstavujú „ najväčšiu hrozbu pre globálne zdravie 21. storočia “. Projekcie súvisiace s klimatickými zmenami naznačujú nárast výskytu zdravotných rizík súvisiacich s katastrofickými udalosťami, extrémnymi klimatickými javmi, dostupnosťou vody, potravinovou bezpečnosťou a šírením infekčných chorôb prenášaných prenášačmi patogénov, kontaminovanou vodou a potravinami. (Matteo Paolini, Viac na quifinanza.it)