Čo znamená GHG? (A ako to súvisí s ESG?)

Ak ste sa pri skúmaní správ o udržateľnosti niečo naučili, je to, že toto je oblasť, ktorá miluje skratky. Máte ESG pre životné prostredie, sociálne veci a riadenie a CDP pre projekt odhaľovania emisií uhlíka. DEI pre diverzitu, rovnosť a začlenenie a SDG pre ciele trvalo udržateľného rozvoja.

A potom je tu GHG. GHG sa vzťahuje na tie skleníkové plyny, ktoré sa spomínajú všade od titulkov správ cez vládnu politiku až po zasadacie miestnosti.

Ale čo sú vlastne skleníkové plyny? Kde ich nájdeme a ako sa o nich informuje? Pri niečom, o čom sa veľa hovorí, sú zvyčajne nejasne pochopené, až kým nebudete musieť počítať. (Viac na figbytes.com)