ČO SÚ ESG EMISIE ROZSAHU 1, 2 A 3?

Je všeobecne dobre známe, že najlepšie svetové spoločnosti prijímajú udržateľnosť ako obchodný imperatív a zároveň spájajú problémy ESG s ich poslaním a účelom. Je to vzrušujúce obdobie vo svete udržateľnosti. Ako sa táto dynamika ESG zvyšuje, stále viac spoločností uvádza svoje emisie uhlíka vo svojich správach o udržateľnosti. To je dobrá správa pre investorov ESG, pretože ak to viete merať, môžete to aj riadiť. Vykazovanie emisií uhlíka ako také vytvára príležitosť na urýchlenie prechodu na svet s nízkymi emisiami uhlíka. Nižšie diskutujeme o troch rozsahoch, ktoré sú jadrom vykazovania uhlíka. (Qayyum Rajan, viac esganalystic.io)