V prvej línii opatrení v oblasti klímy

Národné meteorologické a hydrologické služby (NMHS), WMO a jej partneri, ako aj na školách a akademických inštitúciách vo veľkom oslavovali tému Svetového meteorologického dňa 2024 „V prvej línii klimatických opatrení “ . Oslava sekretariátu WMO sa konala 21. marca, keďže 23. marec pripadol na sobotu.  Rozvojový program OSN ( UNDP), partner iniciatívy Včasné varovania pre všetkých, využil túto príležitosť na spustenie  kampane Weather Kids Campaign.

Generálna tajomníčka WMO Celeste Saulo  vystúpila s plnou až preplnenou miestnosťou na svojej prvej oslave Svetového dňa Met na sekretariáte WMO. (Viac na wmo.int)