Prečo vedci očakávajú nedávne „zrýchlenie“ globálneho otepľovania

Za posledný rok prebehla medzi vedcami intenzívna diskusia – a v širšom zmysle – o tom, či sa globálne otepľovanie „zrýchľuje“. To zase viedlo k otázkam, či sa svet otepľuje „ rýchlejšie, ako vedci očakávali “. Tu sa Carbon Brief podrobne zaoberá problémom a zisťuje, že za posledných 15 rokov pribúdajú dôkazy o zrýchlení tempa otepľovania.

Toto zrýchlenie je však vo všeobecnosti v súlade s prognózami z najnovšej generácie klimatických modelov a nedávnej šiestej hodnotiacej správy (AR6) Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC). Všetci očakávajú, že svet sa bude v súčasných aj budúcich desaťročiach otepľovať výrazne rýchlejšie ako tempo, ktoré svet zažil od roku 1970. (ZEKE HAUSFATHER, viac na carbonbrief.org)