Uhlíková neutralita: čo to je a ako ju dosiahnuť

V posledných desaťročiach sa klimatické zmeny dostali na vrchol politického programu vlád a medzinárodných inštitúcií. Rastúce emisie skleníkových plynov prispievajú k zvyšovaniu globálnych teplôt s ničivými následkami pre životné prostredie, biodiverzitu a blahobyt ľudí. Pri štúdiu a implementácii stratégií boja proti klimatickým zmenám sú kľúčové pojmy uhlíková neutralita a klimatická neutralita.

Uhlíková neutralita vyjadruje rovnováhu medzi emisiami uhlíka a absorbovaním emisií z prírodných zachytávačov uhlíka. Podľa oficiálneho vysvetlenia IPCC (Medzivládneho panelu pre zmenu klímy) sa uhlíková neutralita dosiahne vtedy, keď sa antropogénne  emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnakým množstvom emisií, ktoré sa znížia, zabránia alebo sekvestrujú v danom časovom horizonte. (Viac na biblus.acca.it)