Odhaľovanie arktických záhad: Ako topiaci sa ľad formuje našu klímu

V posledných desaťročiach sme boli svedkami rýchlych zmien v arktickej klíme, pričom miera otepľovania trikrát až štyrikrát prekračuje svetové priemery . Tento záhadný klimatický fenomén „teplá Arktída, studená Eurázia“ má hlboké dôsledky a podnecuje vedeckú zvedavosť k jeho základným mechanizmom. Arktický morský ľad rýchlo ubúda a za posledných 40 rokov sa v lete zmenšuje približne o 12,2 % za desaťročie . Skoršie štúdie naznačili, že zmenšovanie arktického morského ľadu zohralo kľúčovú úlohu pri riadení klimatického režimu „Teplá Arktída, Studená Eurázia“. Obmedzenia v dostupných pozorovaniach však vyvolali otázky, či vnútorná variabilita atmosféry môže maskovať skutočný vplyv zníženého množstva morského ľadu. (podľa Čínskej akadémie vied, phys.org)