Spravodlivosť je nevyhnutnosťou v boji proti zmene klímy

„S naším spoločným úsilím sa zvýšilo presvedčenie, že pre blaho sveta jepotrebné chrániť záujmy všetkých,“ vyvolal sentiment indický premiér na COP28 v Dubaji. Všeobecne sa verí, že zmena klímy musí byť rodovo neutrálna. Podľa UNDP jevšak pravdepodobnosť, že ženy a deti zomrú pri katastrofe, 14-krát vyššia ako muži.

Vzhľadom na ich spoločenské úlohy, zodpovednosti a kultúrne normy sú ženy častejšie ohrozené účinkami klimatických katastrof v situáciách chudoby. Správa OSN o ženách do roku 2020 o „rodových dimenziách klimatických zmien“ vskutočnosti zdôrazňuje, že ženy sú neúmerne ovplyvnené klimatickými zmenami v dôsledku ich úloh v riadení zdrojov a povinnostiach v domácnosti. (Viac na fortuneindia.com)