Emisie uhlíkového trhu v EÚ klesli o 15,5%, rekordný pokles poháňaný boomom obnoviteľných zdrojov

Minuloročné emisie v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) EÚ vykazujú najvýraznejšie ročné zníženie emisií od spustenia ETS v roku 2005. Hlavnou hnacou silou je výrazný pokrok v dekarbonizácii odvetvia energetiky. Údaje oznámené členskými štátmi EÚ k 2. aprílu 2024 ukazujú 15,5 % pokles emisií v roku 2023 v porovnaní s úrovňami v roku 2022. Vďaka tomuto vývoju sú teraz emisie ETS približne 47 % pod úrovňou z roku 2005 a sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa do roku 2030 – 62 %.

Pozorovaný trend potvrdzuje efektívnosť a efektívnosť systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ ako hlavného politického nástroja na dekarbonizáciu európskeho hospodárstva. (Viac na esgnews.com)