Spoločnosti sa môžu zlepšiť v otázkach ESG pomocou dohôd o udržateľnosti

V európskom a národnom právnom rámci existuje stále väčší počet nariadení, ktoré obsahujú kritériá ESG a ktoré vyzývajú spoločnosti, aby prijali konkrétny záväzok v oblasti sociálnej zodpovednosti a udržateľnosti samotnej spoločnosti a jej hodnotového reťazca.

Taliansko zaznamenáva výrazný rast, pokiaľ ide o politiky ESG, najmä vďaka vplyvu EÚ; samotný Národný plán obnovy a odolnosti (PNRR) je štruktúrovaný okolo troch strategických osí: digitalizácia a inovácia, ekologický prechod a sociálne začlenenie s jasným zameraním ESG. (Eleonóra Lenziová, lexology.com)