ESG: Navigácia v nárokoch greenwashingu v nových potravinárskych technológiách

Sektor výroby potravín je vždy inovatívny a výrobcovia hľadajú spôsoby, ako odlíšiť svoje produkty na preplnenom trhu a vytvoriť dopyt zákazníkov prostredníctvom tvrdení ESG. Existuje silná motivácia získavať, vyrábať a uvádzať na trh produkty, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, sociálne uvedomelejšie alebo zdravšie. Spotrebiteľské trendy naznačujú nárast Austrálčanov, ktorí hľadajú ekologické produkty, pričom každý druhý aktívne hľadá ekologickejšie produkty alebo služby. Háčik je však v tom, že podniky sú stále zodpovedné za dodržiavanie existujúcich zákonov a nariadení, ktoré zabezpečujú pravdivosť vyhlásení, ktoré robia. (Paul Kirton, viac na lexology.com)