Webinár Scope 2 Guidance Recorded je 4-hodinový online kurz o účtovaní podnikových emisií z nakupovanej energie.

Usmernenie k rozsahu 2 štandardizuje, ako korporácie merajú a vykazujú emisie z nakúpenej alebo získanej elektriny, pary, tepla a chladu, vrátane nových požiadaviek na účtovanie emisií zo zmlúv o energii a nástrojov (ako sú certifikáty obnoviteľnej energie) v inventároch skleníkových plynov. Táto publikácia je doplnkom k GHG Protocol Corporate Standard, najrozšírenejšiemu štandardu pre podnikové účtovníctvo skleníkových plynov.

Školenie pokrýva požiadavky na podávanie správ a poskytuje praktické príklady, ako vypočítať emisie na základe rôznych zmluvných nástrojov v rôznych krajinách. Obsah je k dispozícii bezplatne všetkým študentom, ktorí majú účet. Na získanie certifikátu o absolvovaní sa študenti musia prihlásiť do kurzu z GHG Protocol Learning Store . Náklady spojené s registráciou zahŕňajú náklady na hosťovanie účtov študentov v kurze a aktualizácie nášho systému riadenia vzdelávania (LMS). (Viac na ghgprotocol.lambdalearn.net)