Prepojenie globálnych hrozieb: zmena klímy, strata biodiverzity a infekčné choroby

Súbežné tlaky rastúcich globálnych teplôt, mier a výskytu úbytku druhov a výskytu infekčných chorôb predstavujú bezprecedentnú planetárnu krízu. Medzivládne správy upriamili pozornosť na eskalujúce krízy klímy a biodiverzity a ich prepojenia, ale interakcie medzi všetkými tromi tlakmi boli do značnej miery prehliadané. Nelinearity a tlmiace a posilňujúce interakcie medzi tlakmi spôsobujú, že zvažovanie prepojení je nevyhnutné pre predvídanie planetárnych výziev. V tomto prehľade definujeme a uvádzame príklady kauzálnych ciest, ktoré spájajú tri globálne tlaky zmeny klímy, straty biodiverzity a infekčných chorôb. Posúdenie literatúry a prípadové štúdie ukazujú, že mechanizmy medzi určitými pármi tlakov sú lepšie pochopené ako iné a že celá triáda interakcií sa zvažuje len zriedka. ( Alaina Pfenning-Butterworth, PhD, Lauren B Buckley, PhD kol. , viac na thelancet.com)