Zvyšuje zmena klímy riziko katastrof?

Podľa najnovšej správy IPCC o klimatickej adaptácii sú katastrofy vyvolané klimatickou krízou už horšie, ako vedci pôvodne predpovedali.  A teraz vedci predložili dôkazy, že ďalšie otepľovanie je zablokované. To znamená, že riziko katastrof porastie, aj keď sa svetu podarí obmedziť emisie skleníkových plynov, ktoré poháňajú meniacu sa klímu.

Ide o to – prírodné nebezpečenstvo, ako je povodeň alebo požiar, sa nemusí stať katastrofou. Proaktívnym prijímaním opatrení na zníženie rizika, ktoré predstavujú nebezpečenstvá, možno dopady zvládnuť a zároveň posilniť odolnosť. WWF pracuje na integrácii environmentálne zodpovedných postupov do programov a politík reakcie na katastrofy, obnovy, rekonštrukcie a znižovania rizík. (Daniel Vernick, viac na worldwildlife.org)