Objasnenie skrytých a pretrvávajúcich nedostatkov v modelovaní emisií prachu

Rozsiahle klasické modely prachového cyklu vyvinuté pred viac ako dvoma desaťročiami pre jednoduchosť predpokladajú, že zemský povrch je bez vegetácie, znižujú odhady emisií prachu pomocou doplnku vegetačného krytu a kalibrujú odhady na pozorovanú optickú hĺbku atmosférického prachu (DOD). . V dôsledku toho sa očakáva, že tieto modely budú platné pre použitie s projekciami prachovej klímy v modeloch zemského systému. Odhalili sme malý priestorový vzťah medzi frekvenciou DOD a satelitom pozorovanou emisiou prachu z bodových zdrojov (DPS) a rozdiel až do 2 rádov. Porovnali sme údaje DPS s príkladným tradičným modelom emisií prachu (TEM) a modelom emisií prachu na báze albeda (AEM), ktorý predstavuje aerodynamickú drsnosť v priestore a čase. ( Adrian ChappellNicholas P. WebbMark HennenCharles S. ZenderPhilippe CiaisKerstin SchepanskiBrandon L. EdwardsNancy P. ZieglerYves BalkanskiDaniel TongJohn F. LeysStephan HeidenreichRóbert HynesDavid FuchsZhenzhong ZengMatthew C. BaddockJeffrey A. LeeTarek Kandakji, viac na agupubs.onlinelibrary.wiley.com)