Nezrovnalosti v akademickom vnímaní zmeny klímy a dôsledkov pre vzdelávanie o zmene klímy

Klimatické zmeny sú pravdepodobne najvážnejšou hrozbou, ktorej dnes ľudstvo čelí. V snahe pochopiť, ako môže ľudstvo zvládnuť tento fenomén pre planetárne zdravie, je nevyhnutné pochopiť, čo to je. To je v súlade s kritickou medzerou v existujúcej literatúre, to znamená, ako môže rozdielne vnímanie zmeny klímy medzi facilitátormi učenia (v tomto prípade akademikmi) umožniť vytvorenie rámca kritického vedomia, ktorý by mohol podporiť vzdelávanie o zmene klímy a prispieť k manažment klimatických zmien. Na tento účel sa štúdia, ktorá je základom tohto dokumentu, rozhodla zachytiť vnímanie zmeny klímy medzi výberom akademikov na miestnej univerzite v Kamerune. Po komplexnej analýze údajov sa objavili rôzne názory na túto tému, ktoré sú v súlade s vedeckými, pozorovacími a kultúrnymi definíciami. (Marcellus Forh Mbah, viac na nature.com)