Výzva na predkladanie žiadostí: Grant akcie Scalable Cities

Európska komisia oznámila žiadosti o akčný grant Scalable Cities na podporu replikácie opatrení Smart Cities and Communities implementovaných prostredníctvom projektov Smart Cities and Communities (SCC). Európska komisia stanovila pre projekty SCC jasný cieľ nasadiť rozsiahle, inovatívne, replikovateľné a integrované riešenia v oblastiach energetiky, dopravy, udržateľnosti, začlenenia, občanov a IKT.

Scalable Cities predstavuje 18 projektov inteligentných miest a komunít financovaných z programu Horizont 2020 (H2020), dva projekty Horizont Európa a ich 124 miest, ktoré pilotujú inovatívne prístupy a riešenia na vytvorenie inkluzívnejších, odolnejších a inteligentných miest. Cieľom Scalable Cities je urýchliť a zintenzívniť spoluprácu medzi projektmi SCC a podporuje replikáciu najlepších postupov a inovatívnych technológií a služieb.

Akčný grant Scalable Cities finančne podporuje mestá a ad-hoc partnerstvá, ktoré sa snažia replikovať opatrenia, ktoré boli úspešne implementované prostredníctvom projektov Horizont 2020 SCC. (Viac na fundsforngos.org)