Vitajte v interaktívnom atlase klímy Copernicus

Interaktívny atlas klímy Copernicus (C3S Atlas) je webová aplikácia služby  Copernicus Climate Change Service (C3S), ktorá umožňuje flexibilné skúmanie a analýzu minulého a budúceho monitorovania klímy a informácií o zmenách z viacerých línií dôkazov poskytovaných pozorovaním, opätovnou analýzou a klimatickými zmenami. zmena projekčných dátových súborov dostupných v C3S Climate Data Store (CDS). Atlas uľahčuje globálne a regionálne hĺbkové hodnotenie minulých trendov a budúcich zmien kľúčových premenných a (extrémnych) indexov pre rôzne obdobia naprieč emisnými scenármi alebo pre rôzne politicky relevantné úrovne globálneho otepľovania (napr. 1,5°, 2°, 3° a 4°). (Viac na atlas.climate.copernicus.eu)