Prečo sa svet otepľuje?

Ľudské aktivity spôsobujú zvyšovanie globálnych teplôt vrátane intenzívnejších vĺn horúčav a stúpajúcej hladiny morí. Situácia sa pravdepodobne v najbližších desaťročiach zhorší, ale vedci tvrdia, že naliehavé opatrenia môžu obmedziť najhoršie dôsledky zmeny klímy.

Čo je klimatická zmena?

Klimatické zmeny sú dlhodobým vývojom priemerných teplôt a poveternostných podmienok na Zemi. Za posledné desaťročie bol svet v priemere asi o 1,2 °C teplejší ako na konci 19. storočia. (Viac na BBC.com)