Extrémne teplé oceány: Čo to znamená pre Európu?

Podľa meraní sú svetové oceány teplejšie ako kedykoľvek predtým. Prekvapivé sú najmä severoatlantické extrémy – z dlhodobého hľadiska by klimatické zmeny mohli ohroziť aj Golfský prúd. Rekord každý deň – už vyše roka. Od marca 2023 je priemerná teplota svetových oceánov každý deň vyššia ako kedykoľvek predtým. Trend pokračuje a otepľovanie má dôsledky najmä pre najdôležitejšie oceánske prúdy – a pre naše počasie v Európe.

Teplota oceánov podlieha prirodzeným výkyvom. Napríklad otepľovanie v Pacifiku možno pripísať aj súčasnému  klimatickému fenoménu El Niño . K tomu dochádza každých niekoľko rokov a spôsobuje otepľovanie v častiach Pacifiku. Teploty ostatných oceánov tiež kolíšu v dôsledku prírodných okolností. (od Elisy Miebachovej, viac na zdf.de)