Jednoduché rovnice objasňujú rébus oblačnej klímy

Nová analýza založená na jednoduchých rovniciach znížila neistotu o tom, ako mraky ovplyvnia budúce klimatické zmeny. Mraky majú dva hlavné účinky na globálnu teplotu — ochladzujú planétu odrazom slnečného svetla a ohrievajú ju tým, že pôsobia ako izolácia pre žiarenie Zeme. Vplyv mrakov je najväčšou oblasťou neistoty v predpovediach globálneho otepľovania.

V novej štúdii vedci z University of Exeter a Laboratoire de Météorologie Dynamique v Paríži vytvorili model, ktorý predpovedá, ako zmeny v povrchovej ploche nákovových oblakov (búrkové oblaky bežné v trópoch) ovplyvnia globálne otepľovanie.

Testovaním svojho modelu na základe pozorovaní toho, ako mraky ovplyvňujú otepľovanie v súčasnosti, potvrdili jeho účinnosť, a tým znížili neistotu v klimatických predpovediach. (University of Exeter, viac na phys.org)