Európsky týždeň udržateľnej energie 2024

Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) sa v rámci témy „Nulová konkurencieschopnosť v rámci energetickej transformácie EÚ“ zameriava na dekarbonizáciu Európy prostredníctvom zelených technológií a riešení smerom k spravodlivému a spravodlivému prechodu pre ľudí a konkurencieschopné podniky.

Od 11. do 13. júna 2024 sa EUSEW uskutoční v Bruseli a online a bude zahŕňať:

  • politická konferencia s plenárnymi a politickými zasadnutiami, ktoré sa týkajú tém súvisiacich s technológiami s nulovou sieťou, mestami a občanmi, obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou účinnosťou a medzinárodnou spoluprácou;
  • prestížne ceny  EUSEW Awards ;
  • sieťová dedina v rámci energetického veľtrhu ;
  • piaty ročník Európskeho  dňa energie mládeže

Okrem toho sa v celej Európe aj mimo nej bude od apríla do júna konať séria miestne organizovaných  Dní udržateľnej energie s cieľom podporiť čistú energiu a energetickú účinnosť. (Viac commission.europa.eu)