Európske hodnotenie klimatických rizík

Správa Európskej environmentálnej agentúry s názvom „Európske hodnotenie klimatických rizík“ zverejnená v januári 2024. Táto správa poskytuje dôležité informácie o tom, ako človekom spôsobená zmena klímy ovplyvňuje Zem globálne a ako je ovplyvnená najmä Európa. Táto správa uvádza, že rok 2023 bol celosvetovo najteplejším rokom, pričom globálna priemerná teplota prekročila predindustriálne úrovne o 1,5 °C. Európa zažíva rýchle otepľovanie, čo vedie k nárastu extrémnych poveternostných javov a zmene zrážkových modelov. V niektorých regiónoch zároveň pribúdajú výdatné zrážky a záplavy. (Melike AKIN, viac na ankasam.org)