Odborné rady v boji proti klimatickým zmenám

Skupina Európskej investičnej banky (EIB) vytvorila Poradnú radu pre klímu a životné prostredie, ktorá bude poskytovať nezávislé poradenstvo a odborné znalosti o činnostiach, ktoré skupina EIB vykonáva, aby dosiahla svoje ambície v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti.

Poradná rada sa dnes po prvý raz zišla a diskutovala o cestovnej mape klimatickej banky skupiny EIB a najmä o činnostiach EIB na podporu prispôsobenia sa vplyvom zmeny klímy a o rámci parížskeho zosúladenia skupiny EIB pre protistrany. Stretnutiu predsedala Christine Lagarde, prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB), a zúčastnili sa na ňom zakladajúci členovia poradného zboru. (Viac na eib.org)