Osem spôsobov, ako prekonať krízu znečistenia odpadom

Ľudstvo ročne   vyprodukuje 2,1 až 2,3 miliardy ton tuhého komunálneho odpadu. Pri nesprávnom riadení veľká časť tohto odpadu – od potravín a plastov po elektroniku a textílie – uvoľňuje skleníkové plyny alebo jedovaté chemikálie. To poškodzuje ekosystémy, spôsobuje choroby a ohrozuje hospodársku prosperitu, pričom neúmerne poškodzuje ženy a mládež.

30. marca si svet pripomenie Medzinárodný deň nulového odpadu . Dodržiavanie, ktoré vedie Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a Program OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat), zdôrazňuje dôležitosť správneho nakladania s odpadom. Zameriava sa tiež na spôsoby, ako obmedziť viditeľnú spotrebu, ktorá živí krízu odpadu.

„Nadspotreba nás zabíja. Ľudstvo potrebuje zásah,“ hovorí generálny tajomník OSN António Guterres. „V tento deň nulového odpadu sa zaviažme, že raz a navždy ukončíme deštruktívny cyklus odpadu.“  (Viac na unep.org)