Globálne fórum pre budovy a klímu

Vôbec prvé Globálne fórum o budovách a klíme, organizované francúzskou vládou a Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), sa včera skončilo prijatím 70 krajín deklarácie de Chaillot , základného dokumentu pre medzinárodné spolupráce, ktorá umožní pokrok smerom k rýchlej, spravodlivej a efektívnej transformácii sektora.

Fórum, na ktorom sa zišlo viac ako 1 400 účastníkov vo francúzskom hlavnom meste, bolo venované dekarbonizácii a klimatickej odolnosti budov. Podľa najnovšej správy o globálnom stave budov a stavebníctva , ktorú tento týždeň zverejnili UNEP a Globálna aliancia pre budovy a stavebníctvo (GlobalABC), sektor stavebníctva predstavuje viac ako pätinu celosvetových emisií skleníkových plynov. Správa uvádza, že v roku 2022 tento sektor predstavoval 37 percent celosvetovej prevádzkovej energie a emisií CO2 súvisiacich s procesmi. ( Viac na unep.org)