Svet premrhá viac ako 1 miliardu jedál denne – správa OSN

Domácnosti na všetkých kontinentoch premrhali v roku 2022 viac ako 1 miliardu jedál denne, pričom 783 miliónov ľudí trpelo hladom a tretina ľudstva čelila potravinovej neistote.  Plytvanie potravinami naďalej poškodzuje globálnu ekonomiku a podporuje klimatické zmeny, stratu prírody a znečistenie. Toto sú kľúčové zistenia správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) zverejnenej dnes, pred Medzinárodným dňom nulového odpadu .

Správa UNEP Food Waste Index Report 2024 , v spolupráci s WRAP, poskytuje najpresnejší globálny odhad potravinového odpadu na úrovni maloobchodu a spotrebiteľov. Poskytuje krajinám návod na zlepšenie zberu údajov a navrhuje najlepšie postupy pri prechode od merania k znižovaniu plytvania potravinami. (Viac na unep.org)