Európske observatórium pre klímu

Európske observatórium pre klímu a zdravie má nový vzhľad, ale náš cieľ sa nemení: poskytovať ľahký prístup k informáciám a zdrojom o klíme a zdraví a podporovať spoluprácu, aby bola Európa odolnejšia voči zdravotným vplyvom klimatických zmien.  Dúfame, že s novým vzhľadom a pokročilými funkciami zlepšíme použiteľnosť portálu a používateľskú skúsenosť pre vás a všetkých našich zainteresovaných strán. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)