Mapovanie miest, kde má výsadba stromov najväčší klimatický prínos

Obnova stromovej pokrývky je teraz pevne stanovená ako stratégia odstraňovania uhlíka z atmosféry s cieľom pomôcť pri riešení klimatických zmien. Ale v miestnosti je slon, keď príde na odhad, aké sľubné je klimatické riešenie na rôznych miestach. Toto je „albedo“ – časť slnečného žiarenia, ktoré sa odráža od zemského povrchu. V podstate jasnejšie povrchy – ako napríklad veľká zasnežená plocha alebo trávnatá plocha – vo všeobecnosti odrážajú vysoký podiel slnečného svetla späť do vesmíru. Stromy majú medzitým tendenciu byť tmavšie a absorbujú viac slnečného svetla, čím ho udržujú na Zemi – zvyčajne vo forme prebytočného tepla. (Viac na Carboncredits.com)